Laboral

Laboral

Marca de verificación Asesoramento xurídico
Marca de verificación Simulación de custos e asesoramento en materia de contratación. Bonificacións e subvencións
Marca de verificación Confección de nóminas, liquidacións, atrasos de convenio, actualizacións salariais e seguros sociais. Remesas bancarias
Marca de verificación Confección personalizada de cartas de despedimento. Actuación en procedementos ante o SMAC
Marca de verificación Tramitación de ERTES, Mecanismo RED e ERES
Marca de verificación Permisos de maternidade e paternidade
Marca de verificación Estudo e tramitación da xubilación activa e demorada

Contabilidade

Contabilidade

Marca de verificación Rexistro de asentos contables e legalización de libros
Marca de verificación Elaboración e depósito de contas anuais. Estudo e análise de balances
Marca de verificación Seguimento de resultados trimestrais baixo pedido
Marca de verificación Control de tesourería
Marca de verificación Contabilidade por custos e proxectos
Marca de verificación Contabilidades consolidadas de grandes empresas

Fiscal

Fiscal

Marca de verificación Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (particulares e autónomos) Simulación de custos e asesoramento en materia de contratación. Bonificacións e subvencións
Marca de verificación Planificación fiscal do teu negocio incluíndo o cálculo e a confección de todas as declaracións fiscais
Marca de verificación Imposto de sociedades en todo tipo de réximes fiscais
Marca de verificación Subministro Inmediato de Información (S.I.I.)
Marca de verificación Xestionamos todos os impostos relativos a túa herdanza (Imposto sobre sucesións e plusvalía municipal)
Marca de verificación Operacións vinculadas e a súa documentación
Marca de verificación Xestión íntegra de requirimentos e recursos ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.)
Marca de verificación Dirección letrada. Recursos Tribunal Económico Administrativo e Tribunal Superior de Xustiza (T.S.J.)

Particulares

Particulares

Marca de verificación Trámites ante rexistro
Marca de verificación Mercantil, Notaría e Catastro
Marca de verificación Liquidación ATRIGA escrituras
Marca de verificación Declaración da Renda
Marca de verificación Imposto sobre Sucesións
Marca de verificación Tramitación de bolsas, tarxeta benvida e carné de familia numerosa
Marca de verificación Solicitude de prestacións de maternidade e paternidade

Outros

Outros

Marca de verificación Tarxetas de transporte
Marca de verificación Marcas
Marca de verificación Subvencións

Vehículos:
Marca de verificación Transferencias
Marca de verificación Matrículas de vehículos nacionais e estranxeiros
Marca de verificación Solicitude de placas

Clientes

Ampla gama de servizos especializados para cada cliente

Saber máis

Clientes

Ampla gama de servizos especializados para cada cliente

Saber máis

Clientes

Ampla gama de servizos especializados para cada cliente

Saber máis

Solicita unha cita sen compromiso

Contacto Contacto
info@asdega.com
Teléfono: 981 562 408
WhatsApp: 620 829 042

Horario Horario
→ De outubro a maio:
De luns a xoves de 8 a 16 h
Venres de 8 a 15 h
→ De xuño a setembro:
De luns a venres de 8 a 15 h

Se desexas ser atendido fóra deste horario, fainolo saber e atenderémoste
Rógase cita previa

  Solicita unha cita sen compromiso

  Contacto Contacto
  info@asdega.com
  Teléfono: 981 562 408
  WhatsApp: 620 829 042

  Horario Horario
  → De outubro a maio:
  De luns a xoves de 8 a 16 h
  Venres de 8 a 15 h
  → De xuño a setembro:
  De luns a venres de 8 a 15 h

  Se desexas ser atendido fóra deste horario, fainolo saber e atenderémoste
  Rógase cita previa